Familierecht. Van (levens)testament tot verdeling.
Familierecht

Familierecht

Er komt een moment in uw leven dat u zich realiseert dat u wilt, misschien wel moet zorgen voor uw partner, kinderen of andere geliefden. Of misschien is het juist wel nodig dat u uw inboedel en/of uw vermogen voor de toekomst veiligstelt voor als u eventueel gaat scheiden? Wat gebeurt er eigenlijk met uw inboedel en overig vermogen als u ziek wordt of als u overlijdt? Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er gebeurt met uw wachtwoorden op uw computer of internet en andere digitale zaken? Allemaal redenen om eens contact met ons op te nemen.

Als u gaat samenwonen of al een tijdje samen woont, doet u dat misschien al een poos zonder contract. Misschien twijfelt u of u wilt samenwonen of juist wilt trouwen. Daarnaast heeft u ook nog de mogelijkheid om u bij de gemeente te laten registreren als partners. In de wet is voor gehuwden en geregistreerd partners al veel geregeld, voor samenwonenden is dat niet het geval. Graag informeren wij u over de diverse samenlevingsvormen. 

Heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of goede particuliere zorg? Wie maakt dan uw wensen op medisch gebied kenbaar aan de behandelend arts? Wie gaat uw vermogen beheren? En hoe moet dat dan gebeuren? Vragen die met behulp van een notariële volmacht/levenstestament kunnen worden ingevuld. 

Of u een testament nodig heeft is een persoonlijke vraag. Wij leggen u uit wat er gebeurt als u geen testament heeft en wat de wet dan voor u geregeld heeft. Daarnaast bekijken wij samen met u wat u door het maken van een testament kunt regelen. In een testament kan onder meer worden vastgelegd wie wat uit uw nalatenschap gaat ontvangen en wie de zaken gaat regelen als u er niet meer bent. Via een testament kunt u zelfs een goed doel aanwijzen als uw erfgenaam.

Na een overlijden vragen banken en andere instellingen vaak om een bewijs wie erfgenaam of executeur is. Zo’n bewijs kan de notaris in een verklaring van erfrecht of verklaring van executele afgeven. Op bijna alle gebieden die komen kijken bij de afwikkeling van de erfenis zullen wij u kunnen helpen. Ook in een situatie waarin u geen tijd heeft of mogelijkheden ziet om de nalatenschap af te wikkelen kunnen wij alles voor u regelen. Ons werk is er namelijk volledig op gericht u te ontzorgen.

Wanneer u wilt u zorgdragen voor vermogensoverheveling aan bijvoorbeeld uw kinderen vooruitlopend op uw overlijden en daarbij zo min mogelijk belasting wilt betalen, krijgt u bij ons in een persoonlijk gesprek advies over de erfrechtelijke en de fiscale aspecten van uw situatie.

Scroll naar top